Världens stater hade vid utgången av 2018 en sammanlagd statsskuld på 66 000 miljarder dollar (nästan 600 000 miljarder kronor), enligt Fitch. Det är en fördubbling sedan 2007 och motsvarar 80 procent av den globala bruttonationalprodukten, enligt ratinginstitutet Fitch.

De mest skuldsatta länderna är enligt Fitchs globala ratingchef James McCormack sårbara när räntorna nu är på väg upp.

Enligt Fitch har andelen länder med så kallat skräpbetyg, det vill säga en rating som säger att det innebär en stor risk att låna ut till länderna, ökat till 7 procent av den sammanlagda globala statsskulden.

Snittbetyget bland världens länder har sedan 2011 backat ett steg nedåt till nivån AA.

Rapporten kommer sedan Internationella valutafonden (IMF) tidigare i veckan sänkt tillväxtprognosen globalt med 0,2 procentenheter till 3,5 procent.

Den minskade tillväxten kan i vissa länder blottlägga statsfinansiella problem.

"Inte minst givet den höga utgångspunkten vad gäller statsskulder", skriver McCormack.