Cancer Nyligen träffade jag Linda Lundgren, kirurg och överläkare på sektionen för övre abdominell kirurgi på US i Linköping. Hennes arbete som läkare och forskare är således inriktat på cancersjukdomar i övre tarmsystemet. Linda Lundgren har gjort insatser i vården när Per-Erik Störe från Finspång har fått behandling för tjocktarmscancer med spridning till levern.

– Per-Erik Störe är något av en förebild för oss. Hans sätt att sprida kunskap och dela med sig av sina cancererfarenheter betyder väldigt mycket för andra patienter med tjocktarmscancer, för deras anhöriga och för oss som arbetar på fältet. Idag finns fantastiska möjligheter till skräddarsydd vård för patienterna. Per-Erik bidrar till att synliggöra de här möjligheterna på ett sätt som sprider hopp och ökad framtidstro hos många drabbade och som ger ökad arbetsglädje och stolthet för oss i vården, sa Linda Lundgren när vi satt oss i rummet Glan för ett samtal.

Linda Lundgren studerade till läkare på Linköpings universitet. Hon kommer från Jönköping - där hon och familjen också bor - och har arbetat på US i Linköping sedan 2012. Lusten för kirurgi väcktes under utbildningens kirurgperiod när Linda mötte en handledande kirurg som verkligen brann för sitt yrke.

– Jag tycker om hantverket som kirurgin består av. Vårt sätt att åtgärda problemet är oftast att ta bort det sjuka, sa Linda Lundgren med ett skratt.

Mer att läsa: Hjälp Störe fylla kyrkan.

Som kirurg arbetar hon nära flera andra specialister. Hon berättade att varje patient som kommer till dem med tjocktarmscancer kontrolleras noga för att se om cancern spridit sig till lungorna, lymfkörtlarna och/eller till levern. Varje vecka hålls gemensamma konferenser där lever- och tarmkirurger, röntgenläkare och onkologer tillsammans diskuterar sina patienters vård och utveckling.

– Det är inte så ovanligt att tjocktarmscancer sprider sig till just levern. Metoderna för att bekämpa sådana dottertumörer eller metastaser i levern har utvecklats väldigt mycket de senaste åren. Möjligheterna att till exempel med stor exakthet bränna bort metastaser i levern blir hela tiden bättre. Levern är ett fantastiskt organ om det är så att vi måste skära bort delar av den. Givet att inte patienten begränsas av andra sjukdomar i organet så kan vi skära bort upp till 70 procent av levern; den växer ut igen även hos människor högt upp i åren, sa Linda Lundgren.

Hon berättade också att det vid behov går att "lura levern".

– Om vi till exempel kommer fram till att högra delen av levern behöver skäras bort för att få bort metastaserna så vill vi först få den vänstra delen av organet att växa för att förebygga njursvikt att det blir för lite levervolym kvar som kan ge leversvikt hos patienten. Levern har separata blodkärl för höger och vänster sida. Vi stänger till blodkärlen på den högra sidan. Då anar levern fara på färde och lägger extra energi på att bygga upp den vänstra sidan. På så sätt blir det mindre traumatiskt för patienten när vi skär bort den högra delen av levern, berättade Linda Lundgren.

 

Mer att läsa: Cancer är en folksjukdom.

 

Sedan 2014 är hon doktorand vid Linköpings universitet. Hennes forskningsämne är cancer i gallblåsan och i gallvägarna. En smal och svårbehandlad cancersjukdom.

– Varje år upptäcks ungefär 6000 fall av tjocktarms- och ändtarmscancer i Sverige medan gallblåse/gallvägscancer endast diagnosticeras i cirka 170 fall per år, sa Linda Lundgren.

På hennes sektion görs mellan 7-10 operationer i veckan. Många förbehandlade och operationsklara patienter får vänta onödigt länge på operation.

– Vårdplatstillgången styr, här som på de flesta andra sjukhus. Men vi jobbar hela tiden aktivt med att ta hand om både det akuta och planerade vårdbehovet på ett så bra sätt som möjligt. Så är det. Akuta patienter som kommer till sjukhuset måste ju tas om hand. Men jag tycker att vi borde kunna sköta det här mer effektivt. Vår egen statistik visar att antalet akuta patienter är tämligen konstant; antalet i maj eller september ena året är ungefär lika stort det andra året. Planeringen för att omhänderta de akuta patienterna borde kort sagt kunna vara mindre akut, sa Linda Lundgren.”