Satsningen handlar om effektivisering och utbyggnad av produktionsanläggningen i Finspång. Projektet beräknas vara klart under andra halvåret 2021 och ökar kapaciteten i anläggningen från 100 000 till 120 000 ton på årsbasis.

– Genom att effektivisera och bygga ut anläggningen i Finspång skapar vi möjligheter för en tydlig resultatförbättring i vår europeiska verksamhet. Vi tar dessutom viktiga steg framåt i vårt hållbarhetsarbete genom minskade transporter och övergång från diesel till eldrivna truckar, säger Gränges vd Johan Menckel.

Investeringen omfattar köp av mark och byggnader, uppgradering av valsverk samt flytt av befintliga maskiner.

Artikelbild

– Logistiken på området förbättras väsentligt och bidrar till ett bättre miljöavtryck. Från och med 2022 förväntas positiva effekter av investeringen i form av såväl besparingar som ökad försäljning, och därmed bättre lönsamhet, fortsätter Menckel.

Gränges i Finspång, har cirka 450 anställda, och tillverkar aluminiummaterial till värmeväxlare för fordonsindustrin.

– Vi ser en mycket god tillväxt för avancerat värmeväxlarmaterial i Europa under kommande år, till följd av att allt fler efterfrågar el- och hybridbilar. Att vi nu får en effektivare anläggning, med bättre logistikflöden förbättrar vår konkurrenskraft, samtidigt som vi får utrymme att växa, säger Gränges vd Johan Menckel.

Investeringen innebär bland annat ett köp av alla de lokaler där Aurubis tidigare hade sin verksamhet.

Artikelbild

| Jörgen Abrahamsson, Europachef Gränges, gläds åt satsningen i Finspång.

– Det stora i det här är att vi kommer att flytta ett valsverk tillsammans med ett helt nytt valsverk in i Aurubis lokaler. I och med det skapar vi ett mer effektivt produktionsflöde. Hade vi inte fått chansen att köpa deras lokaler, hade inte det här varit möjligt, berättar Jörgen Abrahamsson, Europachef för Gränges, med bland annat ansvar över anläggningen i Finspång.

Kommer satsningen att innebära fler jobb?

– Det är svårt att säga i nuläget. Men det är ingenting vi planerar för. Däremot är den här satsningen riktigt bra för Finspång och de som arbetar här. Det är ett kvitto på att vi gör rätt saker. Den här satsningen är något både vi på Gränges och alla Finspångare ska vara stolta över, säger Jörgen Abrahamsson.

Investeringen kommer att finansieras med internt genererade medel, befintlig kassa och lån.