Det låg en värmebölja över länet när juni slog över i juli 1919 – hettan var påtaglig och i Östergötlands Folkblad (ÖF) skrevs en hel del hur polismännen i trakten var missnöjda med sin uniform som befanns vara alldeles för varm för denna högsommarvärme. Tidningen rapporterade också hur tåget på Vikbolandsbanan plötsligt började "hoppa betänkligt" varvid passagerarna skakades om. "När Åsvittinge passerats måste tåget stoppa, enär skenorna böjt sig. Förhållandet upprepades ett par gånget inom Kuddby socken, men allt avlöpte utan att någon skada uppstod. (...) Orsaken till missödet var att den ovanligt starka solhettan förlängt skenorna, varigenom öppningarna mellan skenskarvarna blevo otillräckliga".

Värme betyder alltsom oftast att många söker sig till vatten för att få svalka. Men det är också förenat med risker – inte minst vid denna tid då vare sig simkunskap eller sjösäkerhetsarbete stod särdeles högt på prioritetslistan. I Rejmyre skedde en tragedi där en nioårig gosse drunknade denna julimånad och det var bara en av flera. "Gossen hade tillsammans med några kamrater badat i en närbelägen sjö. Sedan pojkarna badat hade de begivit sig ut på en timmerflotte i sjön, varvid XX föll i vattnet och drunknade.".

ÖF påminde i slutet av juli om ett 200-årsjubileum som inte på något sätt skulle firas men däremot minnas: nämligen nedbränningen av Norrköping som ägde rum den 30 juli 1719. "I morgon är det jämnt 200 år sedan Norrköping brändes ned av den ryska härsmakt som härjade den svenska kusten ända ifrån Västerbotten till Östgötaskären. Den 30 juli 1719 framstår såsom den allra mörkaste dagen i Norrköpings historia".

Artikelbild

| STAL i Finspång något senare än 1919 då det rådde arbetsbrist.

Om det berodde på värmen eller inte är väl svårt att säga men det gick livat till i Godegård under skytteföreningens fest. Rubriken löd "Svårartad kalabalik vid skyttefest" och texten fortsätter: "Under Godegårds skytteförenings fest vid säteriet i söndags uppstod slagsmål, varvid rn vägarbetare, Sigfrid Karlsson, blev svårt slagen i huvudet och måste forslas till lasarettet i Vadstena". Ljuspunkten i eländet måste väl ändå sägas vara att inte några vapen åkte fram i den allmänna förvirringen.

Apropå slagsmål och festligheter uppmärksammade ÖF att det dricks för mycket i trakten – detta efter en särdeles besvärlig lördag. "Den senare tiden har i Norrköping betecknat en ökning i antalet fylleriförseelser, alltså en tilltagande rusdryckskonsumtion. (...) Eftermiddagen sistlidne lördag gav sorgliga vittnesbörd om att rusdryckstrafiken är på väg mot högkonjunktur. Det var länge sedan man såg så många vimmelkantiga stinkande stackare på kryss ute i staden. Polisen var så skonsam som gärna var möjligt och endast sju personer blevo anhållna för fylleri och förargelseväckande beteenden.". Dagen efter konstaterar tidningen att hela 19 personer slutligen bötfälldes för fylleri på poliskammaren.

I Finspång börjar det gå lite grus i maskineriet hos industrierna, ett exempel är att det blev arbetsbrist vid Svenska turbinaktiebolaget Ljungström (STAL). "För några dagar sedan permitterades alla ungkarlarna a verkstädernas fräsare- och svarvareavdelningar. Nu har turen kommit även till familjeförsörjarna. Från och med nämnda dag arbetas nämligen ej mer än fem timmar i veckan pr dag".

Tidningen kommenterar: "Hur arbetarna skola förmå att draga försorg om sig och de sina under sådana förhållanden är en allvarsfråga som inte låter sig besvaras".