– Det är väldigt klart att de renoveringar och reparationer vi håller på med inte är bygglovspliktiga. Det handlar om förberedande arbeten. Däremot har vi anmält det vi ska när det gäller ombyggnaden av butiken. Det gjorde vi i måndags, säger Arnfinn Röste, ägare till glasbruket.

Kommunen äger fastigheten, där glasbruket har sin verksamhet. I början av mars uppmärksammades kommunen på att glasbruket bedrev verksamhet utan att ha de tillstånd som behövs. Vår reporter var i Rejmyre den 2 mars i ett annat ärende och fick samma tips. Vid ett besök på glasbruket konstaterades att två personer arbetade för fullt. Den ena med att svetsa rör i taket och den andre personen sågade vid tillfället virke.

– Vissa dagar har det varit så kallt i glashyttan att glasblåsarna inte har kunnat göra något. Trots att kommunen äger fastigheten har vi själva anslagit 200 000 kronor för att få till en dräglig arbetsplats och gjort vissa reparationer, förklarade Arnfinn Röste i en intervju för ett par veckor sedan.

Artikelbild

| Inte bygglovspliktiga. Glasbrukets vd, Arnfinn Röste, håller inte med om att de arbeten som gjorts i glasbrukets lokaler är bygglovspliktiga.

Röste och glasbruket har nu fått en så kallad "anmodan att vidta rättelse" av kommunens samhällsplaneringsenhet. Där står att läsa: "Finspångs kommun har fått information om att Reijmyre glasbruk 1810 AB påbörjat ombyggnation/renovering i byggnaden på fastigheten Rejmyre 1:108 ("glasbruket")". "Detta trots att Reijmyre glasbruk vare sig har bygglov eller hyresvärdens, kommunens, tillstånd att utföra åtgärderna". "De byggnadsarbetare som utför ombyggnationen/renoveringen ska dessutom, enligt uppgift, inhysas i lokalerna nattetid". "Delar av glasbruket har, som Reijmyre glasbruk mycket väl känner till, av kommunen bedömts vara farliga att vistas i och brukandeförbud råder". "Ovanstående är inte acceptabelt och leder till men för Finspångs kommun". "Reijmyre glasbruk anmodas därför att, utan dröjsmål, vidtaga rättelse genom att bryta alla på glasbruket pågående byggnationer och tillse att inga personer vistas i lokalerna utanför normal arbetstid".

– Det är ett tydligt budskap till glasbruket att de inte har gjort rätt. Självklart är det viktigt att man har kommunens tillstånd när man gör ombyggnad/reparation i kommunens fastigheter. Dessutom kan inte arbetare sova i bristfälliga lokaler som kan vara farliga, säger Helené From, samhällsbyggnadschef.

Enligt Arnfinn Röste är detta överspelat och några arbetare har inte sovit i glasbrukets lokaler.

– Det har vi inte haft och det har inte med saken att göra. Vi har träffat kommunen och har en bra dialog. Ärendet är avslutat med tillsyn från kommunen 21 mars och vi har lämnat in det vi ska den 26 mars, poängterar glasbrukets vd.

Kommundirektör Anders Axelsson och Arnfinn Röste är i skrivande stund inne i en slutförhandling gällande glasbruket. Dels gäller förhandlingen den hyresskuld glasbruket dras med till kommunen och dels handlar det om hur ett samarbete ska se ut framåt.

– Kommunens budskap till glasbruket har hela tiden varit att vare sig vi eller dem gör något med fastigheten tills vi kommit överens om ett avtal. Jag hoppas jag har ett förslag på avtal klart, som politiken kan ta ställning till, inom den närmaste veckan, säger Anders Axelsson.

Fastigheten där glasbruket huserar i är i dåligt skick. I vintras tvingades till exempel glasmuséet flytta sin verksamhet på grund av rasrisk.

– Vår vilja är att ta över de lokaler där vi har verksamhet och därmed också få rådighet över det vi vill göra. Annars blir det ett moment 22, att ingen kan göra någonting, berättar Arnfinn Röste.