Det är dubbelt så mycket som under kvartalet innan, enligt företaget. Den absoluta merparten har helt plockats bort, medan en del material som publicerats i informations- eller antiterrorsyfte har försetts med varningstext.

EU har satt press på Facebook och andra internetföretag att snabbare plocka bort extremistiskt innehåll genom att hota med lagstiftning. Branschen har ökat sina ansträngningar att demonstrera framsteg i arbetet.

Facebook har också för första gången formulerat en egen definition av terrorism. Det handlar om "Icke regeringsanknutna organisationer som engagerar sig i uppsåtliga våldshandlingar mot personer eller egendom i syfte att sätta skräck i civilbefolkning, regeringar eller internationella organisationer för att nå politiska, religiösa eller ideologiska mål".

Det kan röra sig om så skilda grupper som religiösa extremister, högerextremister eller militanta miljöaktivister, enligt inlägget på Facebooks officiella blogg.