Ekonomi EU-kommissionen startar fördjupade separata undersökningar mot 39 multinationella företag, däribland svenska Atlas Copco, misstänkta för att ha tagit emot olagligt statsstöd från den belgiska staten.

EU-kommissionen begärde 2016 att Belgien skulle återkräva 700 miljoner euro, över sju miljarder kronor, från de berörda företagen, ett beslut som EU:s domstol senare underkände och menade att kommissionen måste hantera varje företagsärende för sig