Varningen gick ut 18.58 på torsdagen och enligt trafikverkets prognos bedöms trafiken påverkas fram till 19.45

Uppdatering klockan 19:45: Trafiksituationen ej längre påverkad.