– Vi måste utveckla vårt samarbete bättre över kommungränserna. Det är en framtidsfråga att kunna utnyttja gemensamma resurser. Nuvab har en stor utbildningskatalog som de erbjuder sina medlemmar. Vi har inte haft samma möjligheter. Istället inleder vi ett samarbete så våra medlemmar kan ta del av utbildningarna, säger Eksjös näringslivschef Marie Brask.

Cecilia Hjort, näringslivsutvecklare, säger att Nuvab haft uppdraget att kompetensförsörja näringslivet på hemmaplan.

– Det är en kostnadsåtgärd. Med Eksjö får vi större chans att fylla utbildningarna och ett större nätverk. Möten mellan människor med samma intressen ser vi bara fördelar med.

Ett råd ser över vilket utbud av kurser som efterfrågas.