I Norrköping har konkursförvaltaren redan packat ihop. I Linköping, Västerås och Barkarby räknar han med att fortsätta utförsäljningen fram till nyår. Någon affär med en ny investerare blir det inte.

– Det var nog långsiktigheten, jag tror inte att de hade tillräcklig finansiering för att kunna vara så långsiktiga som det krävs för att få en bestående lönsamhet. Det handlar om hur snabbt man tror att det kan ge vinst, säger advokat Martin Bergander som är konkursförvaltare.

Han håller de tre kvarvarande butikerna öppna över julhandeln och stänger sedan vid nyår.

Artikelbild

| Club Xprs är försatt i konkurs och den tänkta köparen drog sig ur.

Förhoppningsvis har då det mesta av varulagret sålts ut.

Hur länge ett konkursbo kan hålla igång beror delvis på vilka krav fastighetsägaren ställer. Club Xprs har hyrt lokalerna och fastighetsägaren har rätt att kasta ut ett konkursdrabbat bolag efter 30 dagar – om de vill.

Det finns också fortfarande en liten chans att Martin Bergander lyckas sälja den internetbutik som Club Xprs drivit.

– Men den chansen är nog väldigt liten, säger han.

De pengar som kommit från utförsäljningen går till att täcka åtminstone delar av de skulder som Club Xprs hade vid konkursen.

Club Xprs grundades av Victor Appelqvist under 2016 och han begärde hela klädkedjan i konkurs den 12 oktober 2018. Han var ensam ägare och den som investerat pengarna under uppbyggnadsfasen.

Enligt de årsredovisningar som lämnats till bolagsverket blev det aldrig någon vinst för klädkedjan.