Ekonomi I spåren av skandalen kring Danske Banks penningtvätthärva i Estland har danska politiker kommit överens om att kraftig höja böterna för penningtvätt. Det finns nu en majoritet i folketinget för att böterna som kan utdömas för de största bankerna ska kunna bli åtta gånger högre än i dag, säger näringsminister Rasmus Jarlov (Det Konservative Folkeparti).

Därmed får Danmark förmodligen den högsta bötesnivån i Europa, säger Jarlov.

I framtiden kommer en bank som har tjänat 1,5 miljarder danska kronor på penningtvätt att få betala mellan 24 och 30 miljarder i böter, mot runt 3 miljarder i dag.

De nya bötesbeloppen drabbar dock inte Danske Bank, eftersom lagändringen inte blir retroaktiv.

En annan del i uppgörelsen är att 500-eurosedeln inte ska få användas i Danmark, eftersom den ofta kopplas till ekobrott.

Bakom uppgörelsen står regeringspartierna samt Dansk Folkeparti, Radikale, Socialdemokraterna och Socialistisk Folkeparti.