Ekonomi Gruv- och smältverksbolaget Boliden redovisar en vinst före skatt på 3 miljarder kronor för fjärde kvartalet 2017. Det kan jämföras med vinsten på 2,3 miljarder kronor motsvarande period året innan.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 2,5 miljarder kronor, enligt Reuters sammanställning.

Omsättningen uppgick till 13,6 miljarder kronor, jämfört med 12,1 miljarder kronor ett år tidigare.

"Vi gjorde ett starkt fjärde kvartal där produktionen och halterna i våra största gruvor var höga. Dessutom har stabiliteten i Kokkola förbättrats samtidigt som produktionen i Odda kom igång som planerat efter det planerade underhållsstoppet. Prisutvecklingen har också varit positiv", skriver Bolidens vd Lennart Evrell i en kommentar.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 14:00 kronor per aktie, fördelat på en ordinarie utdelning på 8:25 kronor och en extra utbetalning på 5:75 kronor genom automatiskt inlösenförfarande, som innebär att varje aktie delas i två och den ena löses in mot det angivna beloppet.

I fjol var utdelningen 5:25 kronor per aktie.