– Vi är många här ute som tycker att det här blir ett stort intrång i skärgårdsnaturen. Vi tycker att man måste tänka sig för väldigt noga, säger Charlotte Lilliestierna Ehrén, en av de fastboende på Arkö som är motståndare till ett nytt mobiltorn.

Bakgrunden är att mobiloperatören Net4Mobility ansökt om bygglov för ett 54 meter högt mobiltorn med två tillhörande teknikbodar. Enligt sökande finns det inte tillräcklig mobiltäckning för 4G i området.

Varken Norrköpings kommun eller Länsstyrelsen i Östergötland tycker att mobiltornet påverkar naturen tillräckligt för att planerna ska stoppas. Charlotte Lilliestierna Ehrén och flera andra som bor på Arkö delar inte den uppfattningen.

Artikelbild

| Det är mitt på Arkö som det nya mobiltornet ska ligga.

– Det här tornet kommer att vara synligt över hela skärgården. Det ska byggas precis i mitten på Arkö, mycket nära Arkö by med anor från 1600-talet. Natur- och kulturmiljöer kommer att drabbas, samt djurlivet, säger Lilliestierna Ehrén.

Finns det inte fördelar med att ha en bra mobiltäckning på Arkö?

– Det är viktigt att infrastrukturen fungerar även i skärgården. Men vi menar att vi redan har bra täckning här ute, det beror givetvis lite på vilken operatör man har. Fiberbredband är ju dessutom på gång.

– Vi tycker att byggandet av det här tornet bara är ett sätt för mobiloperatören att vinna marknadsandelar på, säger Charlotte Lilliestierna Ehrén.

Artikelbild

| Boende på Arkö tycker att mobiloperatörerna kan samverka kring mobilmaster.

Vad vill ni att politikerna ska göra?

– Vi efterlyser politisk press på mobiloperatörsföretagen. Politikerna kan tvinga företagen att samverka och använda gemensamma master i stället för att bygga varsin. Vi tycker att politikerna har ansvar att utreda de verkliga behoven innan de beviljar bygglov.

Artikelbild

| Enligt kommunen är det viktigare att det finns täckning, än att det visuella på Arkö påverkas.

På förra veckans sammanträde beslutade Byggnads- och miljöskyddsnämnden att gå på kontorets linje och godkänna bygglov. Maria Sayeler (S) är ordförande i Byggnads- och miljöskyddsnämnden.

– Det är många intressen som ska tillgodoses och jag förstår att boende inte är nöjda med det här. Vi anser dock att det är viktigare att ha bra täckning än det visuella. Vi vill att alla i Norrköpings kommun ska ha bra mobiltäckning, speciellt när det uppstår nödsituationer, säger hon om beslutet som fattades i politisk enighet.

Kan ni försöka påverka företagen att samordna sina mastbyggen?

– Jag vet att det pågår en dialog med mobiloperatörerna. Som jag förstår det har man diskuterat möjligheten att samordna mobilmaster i framtiden.

Bygglovsärendet på Arkö har stora likheter med det som hänt på Aspöja. Där har grannar överklagat Söderköping kommuns beslut att ge bygglov till en 72 meter hög mobilmast.

– Vi kommer definitivt att överklaga, säger Charlotte Lilliestierna Ehrén.