Bilpoolen har öppnat två nya bilpoolplatser, i Vasastaden och Södra Ekkällan, och har skaffat fyra nya bilar under året. Totalt har Sunfleets bilpool nu 43 bilar på 15 poolplatser i Linköping.

David Milton, regionansvarig för Sunfleet i Mellansverige där Östergötland ingår, är nöjd med tillväxten både i Linköping och i Norrköping.

– Allt fler Linköpingsbor ansluter sig till en bilpool. En del av tillväxten kan förklaras med att vi har skaffat fler nya och attraktiva bilar i bilpoolen, säger David Milton.

Miljövänliga bilar

Under 2017 påbörjas inflytten för majoriteten av de som ska bo i den nya stadsdelen Vallastaden. Där är visionen att en helt ny typ av stadsbyggnad ska råda och den sociala och miljömässiga hållbarheten ska vara ledstjärnan.

– Samtliga som flyttar in i Vallastaden får fem års fritt medlemskap hos oss som ett led i hållbarhetsarbetet och de boende kommer att ha tillgång till ett stort antal miljöbilar, säger David Milton.

50 000 medlemmar

Enligt honom ansluter allt fler företag och myndigheter också till deras bilpool. I Linköping startade företaget i samarbete med Linköpings kommun för tio år sedan.

– Genom att använda bilpool istället för egen bilflotta utnyttjas bilarna mer effektivt. Under 2016 har antalet tjänsteförare från olika företag ökat med 4 000 stycken i hela landet, men vi hoppas på en ännu högre tillväxt.

Sunfleet har 50 000 medlemmar i Sverige, över 1 200 bilar på över 470 poolplatser i 50 städer. Företaget har sitt säte i Göteborg och regionkontoret ligger i Mjärdevi.