Ekonomi Statliga Svenska Spels vinst faller, varav merparten förklaras av ökad spelskatt.

Rörelsevinsten landade på 534 miljoner kronor för andra kvartalet, jämfört med 975 miljoner kronor samma period i fjol.

Spelintäkterna, netto, sjönk med två procent till 2 039 miljoner kronor.

"Den positiva utvecklingen fortsätter för Svenska Spels digitala affär. Under andra kvartalet sker dessutom en återhämtning vad gäller kundtillväxt och intäkter jämfört med inledningen av året", skriver ledningen i rapporten.