Många kommuner har någon form av samlad medborgarservice, dit den som har frågor kan få hjälp att söka svar och få vägledning inom en rad områden. Det kan röra frågor om bygglov, barnomsorg, bostäder, juridisk rådgivning eller arbete.

– Vi har inte en ren medborgarservice-funktion idag, säger kommunens bibliotekschef Karolina Antonsson, och tillägger snabbt att både biblioteket får och svarar på många frågor.

– Vissa av dessa ingår i vårt uppdrag, vissa behöver lite mer tid för att besvaras.

Nu satsar biblioteket i samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet på att två dagar i veckan erbjuda medborgarservice. Med start nästa vecka kommer en person under tisdagar och torsdagar, klockan 13.00–15.30, att finnas tillgänglig på biblioteket för vägledning.

Syftet är att medborgare ska kunna prata med en person som känner till kommunen väl och som kan hänvisa till olika funktioner inom och även utom kommunens verksamhet. Det gäller även för frågor som kan hamna mellan kommunala funktioner och uppdrag.

– Vi kommer att utvärdera detta och se om funktionen kan bli permanent, säger Karolina Antonsson.