– Vi har en tid drivit en process för att hitta möjligheter att utöka vår kapacitet, säger Thomas Persson, divisionschef och platschef på Expander i Åtvidaberg.

Företaget köptes upp av Nord-Lock Group för sommaren 2016. Den affären gav Expander, som erbjuder ett unikt system av ledbultar, tillträde till koncernens redan starka försäljningsorganisation.

Resultatet av det har visat sig i tillväxt.

Artikelbild

| "Vi satsar i Åtvidaberg. Det är det som bäst gynnar Expander", säger divisonschefen Thomas Persson.

– Tillväxttakten har legat på 15 till 20 procent varje år sedan förvärvet, säger Thomas Persson.

Under samma period har antalet anställda ökat med sju personer till 30 totalt i Åtvidaberg. Samtidigt har fyra större investeringar i maskiner till verkstaden gjorts.

Nu har Expander vuxit ur sina lokaler om 1 500 kvadratmeter.

– Det är trångt i våra verkstadslokaler, konstaterar produktionschef Andreas Skogh.

Olika lösningar på trångboddheten har diskuterats, från att bygga nytt till att satsa på annan ort.

Under torsdagen presenteras det alternativ som Expander nu går vidare med:

– Vi satsar i Åtvidaberg. Det är det som bäst gynnar Expander, säger Thomas Persson.

Med på pressträffen är också Fredrik Klint, vd i Åtvidabergs Bostads AB.

– Vi har varit med i processen, säger han.

Åtvidabergs Bostads köper fastigheten på Fågelsången av Expander och bygger ut befintliga lokaler med ytterligare 2 000 kvadratmeter yta, för främst verkstad på den asfalterade yta som vetter mot Bäckgatan. Med uppgörelsen blir Expander hyresgäst hos Åtvidabergs Bostads.

– Vi är glada att kunna vara med. Det passar oss att vara i sammanhang där man satsar framåt, säger Fredrik Klint.

Båda parter talar om en långsiktig gemensam satsning.

– Vi får utrymme för expansion, säger Thomas Persson som bedömer att Expander står inför fortsatt kraftig tillväxt.

– Genom Nord-Lock har vi fått enorma resurser att kunna fortsätta stärka våra positioner. Tillväxten framöver kommer att innebära ytterligare nyanställningar. Vi kommer att behöva CNC-operatörer, personal till montering och lager, konstruktörer, inköpare och backoffice.

Byggnationen väntas starta i april och kommer att pågå i ungefär ett år. Under tiden kommer Expander tillfälligt att hyra in sina produktionslokaler i Printcom-fastigheten på Fågelsången.

Thomas Persson blickar framåt ytterligare.

– En del i denna lösning är att vi i framtiden ska kunna växa ytterligare här, säger han och blickar ut över ytor på tomten som i dag består av gräs- och parkmark.