Under tisdagen var moderata kommunpolitiker från Åtvidaberg och riksdagsledamoten för Östergötland Andreas Norlén (M) på besök hos företaget Rotakorn Electronics som håller till i företagsparken Facetten. Besöket gick ut på att företaget skulle visa upp sin verksamhet och berätta för politikerna vad som fungerar bra och vad som skulle kunna förbättras för just deras företag men också företagande i stort i kommunen.

– En av de stora frågorna inför valet är hur man kan skapa jobb och tillväxt när konjunkturen går neråt, och det är ni uppenbarligen bra på, säger Andreas Norlén (M) till Rotakorns VD Peder Olausson och vice VD Peter Rodriguez.

Rotakorn distribuerar elektronikkomponenter och omsatte förra året 70 miljoner kronor. Totalt har företaget 23 anställda utspridda på åtta kontor över hela världen. På Åtvidabergskontoret arbetar 11 personer. Just Rotakorn är ett välmående företag men Olausson och Rodriguez kunde peka på en del svårigheter med att driva företag i kommunen.

Artikelbild

| Andreas Norlén (M).

– Det största hindret för oss är att hitta rätt personal. De gånger som vi har behövt rekrytera så har det varit svårt, det har kommit in alldeles för få sökningar. Det är framförallt säljare som har varit svårt och även om vi inte har behov av någon ingenjör just nu så tror jag att det skulle vara tufft att rekrytera en sådan, säger Peder Olausson.

Eftersom företaget tar emot och skickar mycket leveranser så är de också beroende av infrastrukturen och då framförallt väg 35, som är planerad att göras om till en 2+1-väg.

– Fungerar inte 35:an som den ska så är vi väldigt känsliga och kan hamna i klistret, säger Peter Rodriguez.

En av politikerna som var med på besöket av Moderaternas Mira Wedenberg. Hon uppmuntrades av att mycket bevisligen fungerar väl i kommunen men tog också till sig av de problem som lyftes fram, exempelvis att byggnaden Facetten, som kommunen hyr ut, skulle kunna rustas upp och göras mer attraktiv för de som åker förbi på väg 35.

Artikelbild

| Mira Wedenberg är Moderaternas förstanamn till kommunvalet.

– Vi har en del yta som inte är uthyrd och om de hyresgäster som vi har inte är helt nöjda – hur ska vi då kunna attrahera nya? Men det måste finnas ekonomiska medel för att kunna göra dessa investeringar, säger Mira Wedenberg.

Hon tar också upp vikten av att behålla nyutbildad kompetens i kommunen.

– För högskoleutbildad kompetens är det viktigt med en dialog med universitetet i Linköping och företagen här. Sen har vi en del tillverkning i Åtvidaberg där gymnasiekompetens räcker. Sen gäller det att få ungdomarna att välja "rätt" program, och det är svårt för oss att göra. Vi får försöka peka på fördelarna med vissa program genom studiebesök hos företag till exempel.