De vill investera 200 miljoner kronor i en ny anläggning för återvinning av plastförpackningar från hushåll och verksamheter.

Om allt går enligt planerna kan fabriken stå klar redan år 2018.

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, och dess materialbolag Plastkretsen har stora planer för Motala och Electrolux gamla lokaler på Vickerkullavägen 2.

– Första steget är en sorteringsfabrik där vi räknar med 40 arbetstillfällen. Efter det vill vi bygga en anläggning för att tvätta och granulera plasten. Det skulle innebära en investering på ytterligare 250-300 miljoner kronor och ungefär lika många arbetstillfällen till, säger Kent Carlsson, vd på FTI.

Det är Sveriges och EU:s krav på ökad återvinning av plastförpackningar som gör att företaget vill bygga en fabrik i egen regi. Anläggningen är planerad för att kunna behandla 80 000 ton plast per år, material som hämtas från återvinningsstationer i hela landet och levereras i hårdpressade balar.

– Det skulle innebära lastbilstrafik till och från fabriken, mellan 20 och 30 fordon in och ut per dag, säger Kent Carlsson och fortsätter:

– Det är mindre än vad Electrolux hade på sin tid, liksom Runsven som var där sist. Runsven hade 50 fordon per dag.

Merparten av hanteringen skulle ske inomhus och därmed minska störningarna för människor i närheten, enligt företaget. Ljud från ventilation och viss lukt kan dock förekomma.

– Mycket av luktproblem kommer att kunna elimineras när vi inte är utomhus, men jag ska inte säga att det inte kan komma vissa lukter, säger Kent Carlsson.

Samråd har utförts med länsstyrelsen och Motala kommun. Den 27 juni är det samråd på fabriksområdet där allmänheten får information och kan lämna synpunkter. Därefter kommer bolaget att upprätta en tillståndsansökan.

Kent Carlsson berättar att dialogen med kommunen har varit "positiv" och att Motala har allt som företaget söker till sitt jätteprojekt.

– Det var framför allt placeringen vi jagade. Motala ligger rätt till i landet och har bra infrastruktur.

Han tror att fler företag kan få upp ögonen för kommunen och haka på om plaståtervinningen blir verklighet.

– Det brukar vara så. När man har fått en anläggning på plats så lockar det andra industrier som ser att det är nära till råvaran. Jag tror att Motala kan utvecklas till ett plastkluster i Sverige, säger Kent Carlsson.