Politik Alliansen vill väcka misstroendeförklaring mot tre ministrar i regeringen på grund av IT-skandalen på Transportstyrelsen. Vänsterpartiet är inte berett att stödja Alliansen i frågan, men öppnar för eget misstroende. På Alliansens blixtinkallade presskonferens i Stockholm säger Anna Kinberg Batra (M) att en misstroendeförklaring kommer att riktas mot infrastrukturminister Anna Johansson (S), försvarsminister Peter Hultqvist (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S). – Flera statsråd har misskött sina ansvarsområden, säger Annie Lööf (C). – Det behöver få konsekvenser här och nu, fortsätter hon. Liberalernas partiledare Jan Björklund säger att vi sannolikt aldrig kommer att få reda på vad som kommit i orätta händer i samband med IT-skandalen. – Det här kan vara det största säkerhetsläckaget sedan Stig Bergling. Den vittnar om en stor naivitet i den svenska statsförvaltningen.

En misstroendeförklaring mot de tre inblandade ministrarna grundar sig i att de struntat i att ta ansvar, enligt Centerledaren. – Jag tycker det är vårt ansvar som folkvalda att snabbt och resolut markera att vi inte accepterar denna ansvarslöshet, säger Lööf. Hon förklarar varför misstroende ska väckas mot infrastrukturminister Anna Johansson. – Anna Johannsson har ansvar för Transportstyrelsen och trots detta har hon inte haft kontroll över den verksamhet som de bedriver. Där de aktivt brutit mot lagar och utsatt Sverige och svenskar för säkerhetsrisker, säger hon.

KD:s Ebba Busch Thor ger bakgrund till varför Alliansen vill rikta en misstroendeförklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist. – Förtroende är förbrukat. Det är ett dubbelhaveri där allvarliga brister har skett i hanteringen på regeringskansliet, säger hon. – Peter Hultqvist ansvarar för totalförsvaret och trots att han likt Anders Ygeman fick information om säkerhetsbristerna i början av 2016, samt att dessa säkerhetsbrister ansågs som mycket allvarliga, så avstod Peter Hultqvist från att informera riksdagen och ansvarigt statsråd, och han avstod från att informera statsministern.

– Det som händer närmast nu är att vi kommer begära att talmannen kallar in kammaren för att kunna behandla vår begäran om misstroendeomröstning mot de här tre, säger Anna Kinberg Batra. – Vi begär att de här tre statsråden avgår, vi begär inte att regeringen avgår. Men oppositionen är alltid beredd på att sådant kan inträffa, säger Jan Björklund. Efter att begäran om att kalla in riksdagen lämnats in till talmannen ska han enligt reglerna kalla in riksdagen inom tio dagar. En omröstning om misstroende kan alltså bli aktuell snart. – Det kan bli under de närmaste veckorna, säger Anna Kinberg Batra. Sverigedemokraterna har tidigare sagt att de vill väcka misstroende mot de tre statsråden. Moderatledaren räknar med att misstroendeförklaringen kommer att få majoritet i riksdagen. – Det är vi som står här, men det har framkommit att andra partier är missnöjda med detta. Vi räknar med att få majoritet i riksdagen, säger hon.

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt säger att de inte är beredda att stödja den misstroendeförklaring som Alliansen nu ska väcka. – Däremot kommer vi att återkomma om vi själva ska begära misstroende mot någon enskilt ansvarig minister. Det återkommer vi till inom de närmsta dagarna. Han tycker att även Alliansen har ett ansvar för Transportstyrelseskandalen. – Jag tror att ju längre man tittar på det här desto mer kommer man att se att huvudproblemet är själva privatiseringsbeslutet. Det vill säga Alliansens ansvar.

Riksdagens talman Urban Ahlin (S) har ingen åsikt om det som händer. – Jag är politiskt neutral. Det jag väntar på är 115 underskrifter med krav på ett extra sammanträde, och då kommer jag att kalla till ett extra sammanträde, säger han. Tidpunkten för omröstningen beror på när underskrifterna kommer in, berättar han. – När underskrifterna kommer in kan jag kalla till sammanträde, och sammanträdet ska ske inom tio dagar. På det sammanträdet kommer yrkandet att framställas och sedan ska det bordläggas ett antal gånger och sedan ska votering ske. TT har sökt respektive statsråd som omfattas av misstroendeförklaringen via pressekreterare. De avvaktar med att kommentera. (TT)