Cleantech Östergötland anställer Johan Rydberg som vd för att ytterligare stärka Östergötlands position som miljöteknikregion. Satsningen innebär ett långsiktigt fokus på affärsutveckling med målet att öka regionens tillväxt inom miljöteknik.
– Vi är glada över att ha rekryterat en vd med en gedigen affärsbakgrund inom miljöteknik. Vår målsättning är att erbjuda regionens miljöteknikföretag en stabil och långsiktig plattform som skapar förutsättningar för samverkan och affärsmöjlighet.