Kultur Om du vill lyfta ett samhälle, satsa då på kvinnor. Det är Melinda Gates budskap i en ny bok. "Kvinnor förändrar världen" ges ut på Natur och Kultur i maj. Gates skildrar där sitt feministiska uppvaknande: hon märkte att i samhällen med familjeplanering och tillgång till preventivmedel är kvinnorna friskare och har högre inkomst, och deras barn är mer välnärda och högre utbildade. Det ledde henne också till frågor om bland annat mäns delaktighet i hemarbetet och betald föräldraledighet.

Melinda Gates är filantrop och driver med sin make Bill Gates världens största filantropiska stiftelse. Hennes bok ges ut i april i USA och översätts till femton länder.

Andra författare i Natur och Kulturs sommarutgivning är Martin Luuk, medlem i Killingänget, som nu kommer med "Elkomikern", en roman om ett brödrapar. Claire Messuds genombrottsbok släpps också, 11 september-skildringen "Kejsarens barn".