På torsdagen tar utställningskommissarien Helena Scragg emot på Norrköpings konstmuseum. Det är pressvisning för utställningen "Phantom Limbs" av konstnären Lovisa Ringborg (uppvuxen i Linköping) som också finns på plats.

"Phantom Limbs" kan översättas till fantomsmärtor, det vill säga att man känner smärta i en kroppsdel som inte finns kvar på grund av amputation eller dylikt – alltså en känsla av något frånvarande. Det är en träffande titel på utställningen som äger rum i galleri 5: att gå in där är som att slungas in i lite av en annan värld med en stark närvaro av drömlik förändring parat med en önskan att beskriva det utomsinnliga. För att nå fram använder sig Lovisa Ringborg av såväl fotografi som skulptur, video och ljud.

Helena Scragg berättar att hon stötte på konstnären i fråga redan för tolv år sedan.

Artikelbild

| Helena Scragg (t h) i samtal med konstnären Lovisa Ringborg, i bakgrunden triptyken "The Washing".

– Lovisa och jag träffades 2007 när vi gjorde utställningen "Östgöte eller ej" med konstnärselever från länet. Det är väldigt värdefullt att träffa konstnärer i den tidiga formativa fasen och följa deras utveckling, säger Helena Scragg som menar att "Phantom Limbs" också harmoniserar med den pågående Greta Knutsson-utställningen.

– Båda konstnärsskapen står för något självständigt, att inte vilja vara en del av en viss inriktning.

En annan likhet som slår Folkbladets utsända är att båda författarskapen så att säga intresserar sig för det bortom det synliga och verkliga. Greta Knutsson befann sig ju i kretsarna runt surrealisterna som uttalat ägnade sig åt att utforska det undermedvetna medan Lovisa Ringborg talar om en "upplevelsevärld bakom den vakna".

– Jag har dock aldrig definierat mig som surrealist, svarar Lovisa Ringborg på en direkt fråga.

Artikelbild

| Lovisa Ringborg menar att lust och intuition är hennes främsta verktyg som konstnär.

– Snarare ser jag mig som en realist; den här upplevelsevärlden kan skapa minnen lika verkliga som de som man fått i verkligheten. Det finns också en kraft i det: man kan aldrig riktigt fånga in det här så därför fortsätter man att försöka.

Lovisa Ringborg talar om en skapandeprocess som drivs av lust och intuition.

Artikelbild

| Utställningskommissarien Helena Scragg.

– Mycket av mitt arbete är inte tydligt för mig själv från början, jag börjar nysta i en känsla eller tanke och för mig sker tankeprocessen parallellt med att jag arbetar, berättar Lovisa Ringborg och exemplifierar med triptyken "The Washing" som är en del av utställningen.

– Jag började färga in lakan med té, kaffe och olika färgpulver och när jag hängde upp dem tyckte jag att det blev en "köttig" känsla. Så utvecklades det till att bli något organiskt och kroppsligt av det – samtidigt finns det något rituellt i tvättandet. Man upprätthåller någon form av civilisation, i alla samhällen tvättar man ju exempelvis sina barn, sjuka och döende.

Artikelbild

| En video med ett ständigt föränderligt mönster ackompanjeras av organiska ljud.

Lovisa Ringborg betonar vikten av att inte låta tanken och intellektet bli för dominerande.

– Intuitionen måste få styra, annars är det så lätt att man låser sig till en form eller visst uttryck för tidigt och det gör att det inte blir lika intressant för mig själv, säger Lovisa Ringborg som liknar processen vid alkemi.

– Det känns som man förvaltar något när man skapar.

På väggen hänger en videoskärm som liknar ett rosettfönster men med ett mönster som oavbrutet förändras – ackompanjerat av suggestiva ljud som kan associeras till olika kroppsliga funktioner. Här finns alla de delar och motsatsförhållanden som går att känna igen i många av Lovisa Ringborgs verk: det föränderliga, nästan organiska växandet av något som minner om en livsform i utveckling men som samtidigt antar mönster som för tankarna till ett rorsach-test (nonfigurativa bilder använda inom psykologin): kropp och själ, jordnära och drömlikt. En spännande och tankeväckande utställning utan pekpinnar.

I samband med utställningen utkommer också praktboken "Phantom Limbs" utgiven på bokförlaget Max Ström. Denna kommer att få internationell distribution genom bokförlaget Thames & Hudson. Vernissagen för "Phantom Limbs" sker på lördag (18 maj) med konstnären närvarande då också DJ Jenna Hultén spelar. Utställningen hänger tills den 6 oktober.