Ledare Kommunfullmäktige har beslutat att Komvux och SFI ska flytta till gymnasiets lokaler i höst. Det kan vara ekonomiskt rationellt avseende lokalutnyttjande, men risken är att man säljer ut elevernas säkerhet. Den riskbedömning som gjorts konstaterar en serie händelser som riskerar att bli verklighet om inte effektiva motåtgärder sätts in. Den inkluderar svårigheter med att upprätthålla ordningen, obehöriga som vistas på skolan, trängsel, sexuella trakasserier, hedersproblematik, narkotikauppgörelser, samt konflikter mellan personal och elever.

Det har under flera år rapporterats om oroligheter och bråk på gymnasiet. Som man för stunden hejdat med hjälp av ordningsvakter och säkerhetssystem, men aldrig till fullo synes fått grepp om. Att i det läget klämma in 700 vuxna elever, nära nog lika många som gymnasieeleverna, vore att be om stora problem.

En trygg skola är en plats där det inte rör sig en massa vuxna som inte tillhör personalen. Det gäller alla elever. Men allra värst blir konsekvenserna för de barn som dagligen lever under hedersrelaterade hot. Problem med kontroll av familjemedlemmar ska redan förekomma inom SFI och Komvux. Och unga tjejer på gymnasiet har berättat att de är oroliga över att bli övervakade av familjemedlemmar, så att de inte pratar med svenska killar.

Artikelbild

| Västerviks gymnasium ska vara en plats för ungdomar i gymnasieålder och personal, inga andra, menar ledarskribenten.

För dessa barn kan skolan i bästa fall vara en frizon från förtryck, hot och våld. I sämsta fall blir skolan ytterligare en arena för släkten att utöva sitt förtryck på. Enligt riskbedömningen skulle en handlingsplan kunna minska risken. Men ingen handlingsplan i världen skyddar dessa barn om man genomför beslutet att blanda barn med vuxna i skolan. Den enda effektiva handlingsplanen är att inte släppa in de vuxna i samma lokaler. Punkt.

Att frågan lyfts i elfte timmen är sannolikt ett resultat av att den är känslig och att ingen vill bli anklagad för att tala nedsättande om nyanlända som grupp. Desto viktigare då att se till fakta, existerande problem och kalkylerade risker. Samt att agera utefter dessa.

Gymnasiechefen Jörgen Jonsson brukar vara påtagligt lojal med politiska beslut. Han säger att situationen har förändrats sedan man tog beslutet, då det har tillkommit flera hundra studerande. Han öppnar för ”fördjupade diskussioner om flytten”.

Beslutet om flytten togs för tre år sedan, med ett underlag som påbörjades flera år tidigare. Under samma tid har Sverige haft ett historiskt högt, och ökande, inflöde av invandrare som fått uppehållstillstånd och börjat på SFI.

Att läget har förändrats så påtagligt sedan beslutet togs visar på behovet av att ompröva det. När riskanalysen, som tagits fram efter beslutet, konstaterar den här typen av risker är det dags att ställa sig på bromsen. Beslutet behöver upphävas. Saken måste diskuteras utefter dagens situation. De ekonomiska fördelarna måste vägas mot riskerna för elever och personal.