Ledare Förhandsfavoriten Erik Ullenhag ger upp försöken att bli partiledare för Liberalerna. Under tisdagen gratulerade Ullenhag sin huvudmotståndare NyamkoSabuni till segern. “Jag önskar dig all lycka till med ett svårt men mycket viktigt uppdrag.”, skrev han.

Sabunis uppdrag som partiledare för det gamla Folkpartiet blir också minst sagt krångligt. Internt är partiet splittrat efter ledarstriden. Tonläget är uppskruvat. Åsikterna går isär om vägen framåt, likväl kring lämpligheten i vad som har gjorts bakåt. Om Liberalerna ska fortsätta som stödhjul åt den rödgröna regeringen kommer förr eller senare att behöva bestämmas.

Alternativet till att fortsätta med stödet till de rödgröna är för Liberalerna att hitta tillbaka till hela eller delar av Alliansen. En splittring mellan de gamla Allianspartierna är den säkraste garanten för att Socialdemokraterna kan behålla regeringsmakten.

Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna har samtidigt en svår balansakt framför sig. Det är å ena sidan viktigt att de enskilda partierna kan utveckla sin egen politik, efter en tid då sakområdena var uppdelade och monopoliserade. Det är å andra sidan inte bra om tonläget blir så pass högt att broar mellan partierna bränns. Under Allianstiden fick Liberalerna skolan. Centern miljöfrågorna. Kristdemokraterna omsorgen. Och Moderaterna tog notan.

Att många partier stöter och blöter olika samhällsproblem är av godo. Ju fler som arbetar med politikutveckling och ju fler perspektiven som tas med desto bättre är det. Och på den punkten har särskilt en ny Allians med högt i tak en fördel – det finns en övergripande värdegemenskap mellan partierna men nyansskillnaderna är så pass stora att samarbetet blir dynamiskt.

När NyamkoSabuni har valts till ny partiledare i Liberalerna är förhoppningen att hon tar tillvara och utvecklar de möjligheter som finns till gemensam politik på den högra sidan om den politiska mitten. Skillnaderna mellan L, C, KD och M ska inte överdrivas. Utöver regeringsfrågan har inte större positionsförflyttningar skett sedan Allianspartierna samlades runt en valplattform. Som tidigare är migrationen en stötesten, men det har tidigare gått att hantera den frågan. Alternativt kan migrationsfrågan begravas politiskt genom en enskild uppgörelse över blockgränsen, där Moderaternas och Socialdemokraternas samsyn kan vara vägledande.

Med en ny partiledare på plats i Liberalerna lär det också allt mer utkristallisera sig vilken väg partiet slår in på. Förhoppningen är att NyamkoSabuni ser fördelarna med att återigen betona Allianspartiernas samsyn – att Alliansen återuppstår.