Ledare Vinterkvällen den 2 januari år 2006 kontaktades den vakthavande ingenjören på Marvikens kraftverk på Vikbolandet av statliga Svenska kraftnät, som har ansvar för elsystemet. Beskedet var att Marviken, som då var ett oljeeldat reservkraftverk, var tvunget att snabbstarta. Den nationella elproduktionen riskerade att inte räcka till. Några timmar senare levererade Marviken el till nätet. Krisen var avvärjd. (NT, 4/1 2006).

Sedan dess har mycket hänt. Marviken har hunnit läggas ner, saneras och bjudas ut till försäljning. I Svenska kraftnäts effektreserv – som ska säkra reservkraft för situationerna då elförbrukningen riskerar att överstiga produktionen – finns bara ett kraftverk i Karlshamn kvar. Men problemet med att få elen att räcka till under kalla vintrar kvarstår i högsta grad.

På hemsidan Second Opinion, som rapporterar om energifrågor, finns ett reportage (23/4) som uppmärksammar Svenska kraftnäts olika scenarier kring den framtida elförsörjningen. I reportaget står det: "Blir vintern 2020-2021 en så kallad tioårsvinter, är det kalkylerade effektunderskottet i Sverige vid topplast 3 000 megawatt. […] Med andra ord kommer Sverige enligt scenarierna att vara beroende av betydande mängd importel eller alternativt tvingas stänga ner delar av elnätet." Vid en normal vinter om tre år prognostiseras effektbalansen ligga på minus 1 500 megawatt – lite mer än produktionskapaciteten på världens största kokvattenreaktor, belägen i Oskarshamn.

Men är ett scenario där delar av elnätet måste stängas ner möjligt, på riktigt? I främst ett läge kan det vara det. Det handlar om en situation som tyskarna kallar "kalte Dunkelflaute". Det betyder att det är kallt, mörkt och vindstilla. Efterfrågan på el är hög. Samtidigt producerar vind- och solkraftverk ingen el. Och om det är en besvärlig vinter över hela norra Europa kan Sverige inte räkna med att kunna importera el.

Till Second Opinion sade Hilda Dahlsten, chef för energianalyser på Svenska kraftnät: "Vad är en acceptabel nivå för osäkerhet i ett system som är så kritiskt för det moderna samhället som elsystemet? Hur spännande vill vi att det ska bli?"

Varför blir det då så "spännande"? Varför försämras den svenska effektbalansen? Orsaken är nedläggningen av kärnkraftverk, som har drivits på av den rödgröna regeringen. Som en eftergift till Miljöpartiet höjde statsminister Stefan Löfven (S) effektskatten, vilket tvingade flera verk att stänga. Under 2019 och 2020 försvinner två reaktorer i Ringhals. Där förloras 1 700 megawatt. Till det kan läggas att Oskarshamnsverket redan har två reaktorer under avveckling.

Om några år – när vintern är kall, vindstilla och mörk – bör vi minnas varför det inte finns ljus och värme. Det var för att Socialdemokraterna skulle få Miljöpartiets stöd.

Men kan inte situationen räddas med reservkraft? Som skedde när Marviken startade vintern 2006. Tyvärr inte. Effektreserven är inräknad i Svenska kraftnäts mardrömsscenario.

Ett kallt och mörkt Sverige blir de rödgrönas arv.