Det är alltid tråkigt att göra någon besviken, allra helst en Norrköpingsbo. Men som destinationsbolag måste vi ta de beslut som gör att vi anpassar oss efter våra gäster. Vi har en trevlig turistbyrå med kunnig personal, precis som skribenten säger. Tyvärr är den inte längre något vinnande koncept då de som gästar Norrköping inte längre besöker den i någon större utsträckning. Siffrorna för antal besökare faller varje år, och det var dags för en förändring. Här, precis som på alla andra håll, tar turister numera de flesta beslut om vad de ska besöka och uppleva på en plats innan de reser dit, genom att söka digitalt.

Väl på plats söker de informationen där de är, återigen, på sin mobil och på fysiska platser såsom hotellens receptioner. Vi måste anpassa oss efter detta, och utveckla vår digitala närvaro samt information runt om i staden. Därför kommer vi istället ha så kallade "Info points" i exempelvis hotellens receptioner, för att kunna möta upp dessa behov på tillgänglighet. Kommunens kontaktcenter öppnar också den 2 juli.

Åter till den kunniga personalen. Den kommer vara kvar. Biljetter kommer man kunna köpa i själva "porten" till Industrilandskapet, den historiska foajén till huvudbyggnaden på Louis De Geer konsert & kongress. Vi kommer fortfarande ha guidningar såsom Johannavandringar. Det fysiska mötet återstår alltså, men vi ändrar om upplägget på hur det sker och hur man kan söka informationen utifrån turisternas beteende. och efterfrågan. Detta är inte en unik företeelse i Norrköping, utan samma sak sker i många städer världen över.

Värmekyrkan utvecklas också genom detta, då ytorna kan användas för att kunna ge bättre service under de arrangemang som görs i Värmekyrkan, där man kan uppleva lokalen inifrån. För där håller vi med insändarskribenten alla gånger, det är en fantastisk och unik byggnad. Vi hoppas nu på en fin sommar med många besökande i vårt härliga Norrköping.

VD Upplev Norrköping

Kommunalråd samt Styrelseordförande Upplev Norrköping