Insändare Svar på "Ett senfärdigt uppvaknande", 22/5.

Först vill jag tacka Per de Fair med flera för att ni ger Varamons vänner publicitet. Vi behöver ingen Facebookgrupp med tusentals inlagda medlemmar. Störst är inte alltid starkast, även liten kan visa stor styrka. Vad stort sker sker i tysthet och verkar skrämma omgivningen ibland.

Föreningen beslutade att inte starta en facebookgrupp för att inte hålla en låg diskussionsnivå som sociala medier ofta faller ner på. Vi tar istället fram faktaunderlag till det vi säger och arbetar efter. Jag är stolt medlem i en demokratisk förening där vi inte förlöjligar någon som tycker annat än vi (åsiktsfrihet) eller på annat sätt går till personangrepp. Vår inställning är att alla människor har rätt till sin åsikt utan att bli utsatta för påhopp.

Föreningen värnar i första hand om natur och miljö i Varamon. ”Strandskyddet finns till för att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på land som i vatten”. (Källa: Kultur- och samhällsbyggnad Länsstyrelsen). I vattnet 300 meter och på land 150 meter utom på särskilt känsliga områden där det är utökat till 300 meter.

Dessutom är vi emot att kommunen säljer stora delar av Varamon till ett privat företag som kommer förändra hela området för all framtid och kommunen tappar all rådighet. Varamons vänner är inte en villaförening i Marieberg. Medlemmarna är bosatta i alla delar av kommunen, både i centralorten och utanför densamma. Det vi har gemensamt är att vi älskar naturen i Varamon och därför är dess vänner.

Vad gäller Folkets park borde Per de Fair ta reda på fakta innan han dömer ut den. För det första är Folkets park mer än en byggnad med omringande vacker park. Folkets park har en lång historik med arbetarrörelsen och folkparksrörelsen i över hundra år i Motala. En rörelse som Socialdemokratiska arbetarpartiet var med att starta 1903. Nu är samma parti ledande att utplåna den historiken.

Folkets park är inte i det skick att den behöver rivas! Motala kommun har under tiden för Lalandiaprojektet låtit området förfalla istället för att underhålla och bevara en mycket vacker park. Under storhetstiden då Motala Folkets park var under en mycket kompetent ledning blev Folkets park utsedd till Årets folkpark i Sverige. Motala fanns alltså på kartan redan då.

Förfallet av Folkets park skedde då den ändrades till Convention Center där den nya ledningen försämrade förutsättningarna. Det var då fylleriet och bråket eskalerade och den stora danspubliken vände parken ryggen.

Iréne Karlsson

Varamons vänner