Insändare MVT har skrivit om kommunens planer på att riva Folkets Park och Motalabadet. Innan man börjar riva anser jag att det är många fakta som måste tas fram.

För det första saknas det en utförlig budget för Lalandiaprojektet med kostnader som utbyggnad av reningsverket, hyran av parkeringsplatser till Mariebergsskolan då den marken ska säljas och sedan hyras tillbaka från Lalandia, ombyggnaden av trafikplatsen vid McDonald’s mm.

Idag finns ingen sådan budget. Enligt de dokument och svar som jag har fått från kommunen så har man beräknat intäkterna till 63 062 000 (försäljning och bygglov). På kostnadssidan står också summan 63 062 000. Är det någon mer än jag som får tanken att man har satt dit ett belopp för att få det till en budget att visa upp, som går ihop? Några detaljerade poster på kostnaderna finns inte i de dokument som jag fått utan det är stora klumpsummor. Den sista december 2018 är de redovisade kostnaderna för Lalandia redan 40 167 000 kronor! Hur har kommunen räknat? Har man räknat?

I budgeten måste det även finnas korrekt beräknade framtida intäkter för kommunen. Besökarna är en målgrupp som i HUI-analysen anses som köpsvag. Hur mycket spenderar en genomsnittlig besökare utanför Lalandiaområdet?

Eftersom strandskyddet upphävs för att ”de positiva effekterna av Lalandias exploatering” väger tyngre så borde det finnas ett ekonomiskt underlag som styrker de positiva effekterna som kommunen hänvisar till.

Förutom en budget saknas:

- En professionell analys av framtidens turism. Badlandskap inomhus kontra ett varsamt utvecklat Varamon? Vad vill morgondagens besökare ha, vad är speciellt med vår stad Motala?

- En djupare trafikutredning och barnkonsekvensanalys i området där Mariebergs skola och flera förskolor ligger. Bredvid dessa ska parkeringen för lägenheter och stugor vara (400 P-platser).

- En bättre analys av miljöaspekten. Är ett badlandskap inomhus inte en rätt förlegad turistsatsning i dessa tider då vattenbristen är ett verkligt problem på många håll och vi måste tänka mer på vår energiförbrukning och miljöpåverkan? Var är Miljöpartiet i debatten?

Missförstå mig inte, jag är för en utveckling av turismen. Motala har så otroligt mycket att erbjuda. Det behövs en långsiktig turiststrategi, något som enligt mig inte finns. Därför kan det bli som i Lalandiaprojektet, där den utländska etableraren styr istället för kommunen. Självklart kräver all utveckling också förändring, men det här är fel väg att gå för Motala där miljön och naturtillgångarna är den stora styrkan. Jag hoppas att någon beslutsfattare har mod och insikt att dra i handbromsen och reda ut alla frågetecken innan det är för sent.

Det finns så många bättre vägar Motala kan gå för att bli en blomstrande turiststad!