Insändare I Corren 23/1 uttalar sig LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson om bland annat EU:s jordbrukspolitik. Om han är rätt återgiven i artikeln, uppfattar man att han kraftigt vill minska andelen av EU:s budget som går till jordbruk. Han menar att jordbrukspolitiken är gammaldags och förlegad.

Alla har rätt att tycka vad de vill, och han är inte ensam. Den åsikten hörs alltför ofta i Sverige. För mig blir åsikten symptomatiskt med en mätt, välmående och bortskämd befolkning som kan kosta på sig att vara så historielösa och okunniga om vad jordbrukspolitiken bidrar till.

Genom att vi gemensamt riktar politisk ersättning till jordbruket i stället för att betala matens rätta kostnad via matpriset i butik, kan vi i högre grad ställa krav på hur vi producerar och till viss del vad. Vi kan via jordbrukspolitik reglera utbud och efterfrågan och till viss del påverka pris på jordbrukets råvaror samt styra hur och om vi vill att vårt landskap ska hållas öppet och styra mot olika miljötjänster som vi vill gynna.

Det är alltid väldigt tacksamt för media och enskilda opinionsbildare att prata om hur många miljoner eller miljarder lantbruket får i ersättningar från EU. Det är aldrig någon som berättar hur många miljarder i lägre matkostnad i butik svenska och europeiska konsumenter får tack vare detta. Kostnaden då för EU:s ersättningar till jordbruket? För motsvarande en kopp kaffe per dag och invånare får vi faktiskt allt detta!

Sverige intar oftast en extremposition i förhållande till andra EU-länder i dessa frågor och just nu är det extra aktuellt när EU:s jordbrukspolitik står inför en ny reform. Återigen intar svenska linjen en extremhållning med fokus på kraftigt minskad EU-budget och kraftigt minskad andel till jordbruk. Förankrad från vänster till höger!

Som företagare hade jag hellre tagit betalt för matens rätta värde via matpriset men min bild är att världens, och framförallt Europas, makthavare aldrig kommer ge makten om maten fullt ut till marknaden. Det är mat för viktigt för, även om vi inte behövt tänka så i Sverige, välmående med över 200 år av fred!

Peter Borring

regionordförande LRF Östergötland