När miljöproblem och klimatförändringar beskrivs i samhällsdebatten är det ofta globala problem som ska lösas med lokala åtgärder. Det har vi försökt med i snart trettio år. Vi kommer aldrig att lyckas nå de nödvändiga klimatmålen så länge det inte tas i det verkliga problemet – den svarta kolatomen.

Det innebär att vårt resande, våra transporter samt vår konsumtion av billiga importerade varor, däribland livsmedel, inte kommer att vara möjlig så som idag. I den färska Princerapporten från Naturvårdsverket framgår att 60 procent av svenskens klimatpåverkan sker utomlands, där den totala miljöbelastningen generellt sett är högre.

Min uppmaning till politiker som vill göra något för miljön är att se till att den enda näring som jobbar med att lagra in och binda koldioxid får optimala utvecklingsmöjligheter. Det är endast när vi får fart på svenskt jord- och skogsbruk och minskar vårt avtryck utomlands som vi kommer kunna vara med och göra skillnad. Vi i det gröna näringslivet varken vill eller kan backa in i framtiden.

Bondens verklighet med odlingsförutsättningar, lagar, regler, väder och ekonomi är komplex. Till exempel går det på 50 procent av Östergötlands åkermark endast att odla gräs/klöver med någorlunda ekonomiskt resultat. Oavsett eko eller konventionell produktion kan man bara odla baljväxter ett år av sju på samma mark. Om det året slår fel, som i år med den extrema torkan, blir skörden minimal.

Den svenska djuruppfödningen och odlingen av vegetabilier, både eko och konventionell, hänger ihop i ett kretslopp som gynnar den biologiska mångfalden som är en förutsättning för hållbara ekosystem. Vi bönder verkar under en av världens tuffaste djuromsorgs- och miljölagstiftningar. Sätt inte andra inköpsmål till offentlig sektor än vad ni satt som svenska produktionsmål. Köp svenskt så mycket som möjligt alla kategorier, och fokusera på eko på de varor som vi inte kan producera här.

Det lokala, regionala och svenska gröna näringslivet är lösningen på dagens och framtidens hållbarhetsproblem!

Per Wendler

LRF:s kommungrupp i Linköping och Kravbonde

lrf