Debatt Replik på "Många fler går till jobbet i dag", 21/4. Slutreplik.

Vi fyra allianspartier har alla presenterat förslag som syftar till att lösa konkreta samhällsproblem som många medborgare idag upplever i sin vardag. De fem socialdemokratiska skribenterna tycks inte erkänna några problem och då kan de heller inte lösa några.

Sverige har en regering som har slösat bort högkonjunkturen och som inte har orkat prioritera. S har ökat statens utgifter med 100 miljarder kronor. Bara tre procent har gått till polisen och rättsväsendet. Sex procent har gått till byggsubventioner. Det är helt fel. Sverige är idag också mer sårbart än många andra länder. Magdalena Andersson är den finansminister som har sparat minst under en högkonjunktur sedan 1970-talet och det kommer att märkas när konjunkturen vänder nedåt.

Socialdemokraterna ställde inför det senaste valet upp flera vallöften, löften till svenska folket som nu har brutits. Socialdemokraterna lovade att inte höja skatten för vanligt folk, istället höjde man skatter med över 60 miljarder kronor, mest på jobb och företagande. Socialdemokraterna lovade att korta vårdköerna. Istället har vårdköerna fördubblats. Över 10 000 cancerpatienter har tvingats vänta längre än längsta tillåtna kötid. Socialdemokraterna lovade att satsa på lag och ordning. Istället är polistätheten den lägsta på tio år samtidigt som dödsskjutningarna har ökat kraftigt.

Regeringen har även gjort ett stort nummer av att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020. När nu mandatperioden går mot sitt slut ter sig detta alltmer avlägset. Sverige har i stället fallit från plats 12 till plats 17 av EU:s 28 medlemsländer. Långtidsarbetslösheten är idag dessutom högre än 2014 och den farliga jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda har vuxit.

Sverige behöver en ny regering som ser dagens problem och vill göra något åt dem. Sverige behöver en alliansregering efter höstens val.

Andreas Norlén (M)

Staffan Danielsson (C)

Mathias Sundin (L)

Magnus Oscarsson (KD)

riksdagsledamöter för Östergötland