Replik på "Bromsa planerna på snabba tåg", SD, 30/4.

Sverige ska ha en infrastruktur som är pålitlig och framtidsinriktad. Vi ska vara bäst på att använda ny teknik för att ha en effektiv och fungerande infrastruktur. Så bygger vi Sverige starkt inför framtiden.För att nå detta mål har regeringen ökat infrastruktursatsningarna med 100 miljarder till totalt 622,5 miljarder för åren 2018–2029 jämfört med den förra regeringen.

För oss är det självklart att hela landet ska har samma förutsättningar. Vare sig det gäller vägar, järnvägar, flyg- eller kollektivtrafik. Vi vill inte se ett Sverige där klyftorna mellan stad och land växer. Att peka ut höghastighetsjärnväg som en storstadssatsning är lågt ifrån verklighetsförankrat. Motala och Vadstena, ja hela Östergötland, är beroende av resandet till och från Stockholm, Göteborg och Malmö. Etableringar som Lalandia skulle inte vara möjligt utan snabba och fungerade kommunikationer med resten av landet.

Frågan är inte om Sverige ska satsa på vägarna eller på tågbanorna. Vi har satsat riktade pengar till vägarna för att bland annat laga de potthåll vi har runt om i landet. Regeringen har höjt pengarna till vägunderhåll med elva miljarder under de kommande tolv åren. Det är pengar som gör skillnad och underlättar för folk i vardagen.

Nu satsar vi rekordhöga 164 miljarder på våra vägar. Vi tog över en järnväg som hade varit i underfinansierad under lång tid och som var i akut behov av upprustning. Därför valde vi att lägga en större andel av satsningar på att få en fungerande järnväg igen. För Östergötland är det extra angeläget att lösa kapacitetsproblemen på södra stambanan, där i dag inte är möjligt till flera tåg dagtid på grund av den kraftiga expansionen av tågresenärer. Då underlättar det med fler spår till och från Östergötland för att också kunna bygga ut den regionala pendeltågstrafiken genom länet!

Samtidigt måste vi orka ta de steg som säkerställer att Sverige står starkt i framtiden. Ska vi kunna skapa nya jobb, välstånd och minska vår klimatpåverkan måste vi ha en infrastruktur som går fungerar och som går att lita på.

Johan Andersson (S)

riksdagsledamot från Motala