Debatt Frågan om datasäkerhet är högaktuell, inte minst efter avslöjandet att hemliga uppgifter hos transportstyrelsen inte skyddats korrekt. Men datasäkerhet kan vara mycket mer personlig än så. Tänk dig att dina privata facebookmeddelanden, mejl och privata bilder plötsligt skulle ligga ute på nätet till allmän beskådan.

För våra barn och ungdomar – som lever en stor del av sina liv på nätet och i sociala medier – kan det innebära en stor utsatthet om privat information läcker ut. Exempelvis kan nätmobbing börja med en läckt bild eller meddelande.

Datasäkerhet handlar inte bara om hur vi ska skydda oss mot kinesiska eller ryska hackare; det kan lika gärna handla om att skydda sig mot sin expartner, sina släktingar i en hederskultur, sin granne eller mobbaren i klassen. Till exempel är "facerape" ett begrepp bland våra ungdomar – att utnyttja att någon inte loggat ut från sitt facebookkonto för att tillfälligtvis stjäla personens identitet, ibland för ganska oskyldiga skämt, ibland för allvarliga integritetskränkande handlingar. Facerape klassas som dataintrång och är olagligt, men medvetenheten om detta är låg hos många unga.

Vi behöver en samhällsdiskussion om digital integritet och datasäkerhet. En del handlar om moral och etik, en del om lag och rätt. Vi behöver även undervisa, kanske redan i skolan, om hur man som medborgare vidtar grundläggande åtgärder för att skydda sig. Det kan röra sig om allt från hur man hanterar lösenord, vikten av att logga ut från nättjänster, om kryptering och tvåfaktorsautentisering. Om vi inte kan skydda något så intimt som våra bilder och vår kommunikation är utsattheten total.

Lika självklart som att lära våra skolelever att laga mat i hemkunskapen, lika självklart är det att undervisa om grundläggande datasäkerhet, om digitaliseringens fördelar men också om dess risker.