Young Capital har fått i uppdrag av Fria Läroverken i Norrköping att under detta läsår hjälpa eleverna inom handelskursen för årskurs 2 med att utveckla sina affärsidéer genom att driva UF-företag eller som fristående projekt. Uppdraget omfattar planering samt utförande av lektioner, individuella samtal med eleverna, inspirationsföreläsningar samt workshops. Young Capitals samarbetspartners PwC, Lundbergs och Advokatfirman Delphi samt andra företag och personer i Young Capitals nätverk kommer att bjudas in under året för att hålla workshops eller föreläsningar anpassade efter deras verksamheter – allt för att skapa ett intressant innehåll, öka verklighetsförankringen mellan skolan och näringslivet samt få eleverna att se långsiktigt på företagande.

- Jag tycker det är mycket spännande upplägg och att detta samarbete tar in verkligheten ytterligare i klassrummet, eller klassrummet ut i verkligheten. Jag tycker det ska bli intressant att utvärdera detta samarbete och se om vi uppnår önskade effekter, säger Jimmy Wentzell, rektor på Fria Läroverken i Norrköping.

- Det här uppdraget är ett utmärkt referensuppdrag då det visar hur vi jobbar tillsammans med gymnasieskolor. Kombinationen av befintliga utbildningskoncept som UF-företagande och vår fristående roll som ett långsiktigt stöd för eleverna är en win-win för skolan, eleverna och samhället, säger Alexander Zahari, vd på Young Capital AB.

För frågor, kontakta
Jimmy Wentzell, 0736-25 13 29
Alexander Zahari, 0738-77 07 23