– Jag tycker att det är viktigt att kunna utbyta erfarenheter och lägga en grund för samarbetet. Jag välkomnar ett gemensamt möte med kommunen där vi diskuterar upphandlingar och hur Valdemarsvik lägger upp sina förfrågningar. Många av oss inom Företagarna är småföretagare och kan dra nytta av varandras erfarenheter. Till exempel att kunna gå ihop och lägga anbud på större kommunala projekt, säger hon.

Skog- och träingenjören Eleonor Wiik-Hansen, 38, arbetar som strategisk inköpare på Holmen AB och är småföretagare med djurhållning på fritiden. Hon intresseras av frågor runt ledarskap och självinsikt, det vill säga att vara medveten om egna brister och tillgångar. Från Holmen tar hon med sig värderingarna; mod, ansvar och engagemang.

Som ung sågverkschef i Småland – med ett 80-tal medarbetare under sig i organisationen – lärde hon sig möta olika slags människor och skapa relationer.

Artikelbild

| Skiftar. Företagarna byter ordförande. Eleonor Wiik-Hansen in. John Furenbäck ut.

– Vi har en bra blandning av människor i styrelsen, erfarna, nytänkande, drivna och idérika. Personligen känner jag att jag vill göra någonting för Valdemarsvik, kommunen jag bor i. Genom jobbet får jag mycket influenser utifrån som jag tror kan vara till nytta.

Styrelsen i övrigt: Björn Johnsson, vice ordförande (nyval), Sandra Svensson, sekreterare samt nya ledamöterna Axel Pettersson, Christopher Sörstadius och Patrik Johansson (suppleant). Avgående: John Furenbäck, Sofia Asklöf, Peter Karlsson och Andreas Svensson.