Inflationstakten låg i januari på 1,4 procent, jämfört med 1,7 procent månaden före och en bra bit under Riksbankens mål på två procent. Mellan december och januari minskade konsumentpriserna med 0,7 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Tillbakagången hade delvis säsongsmässiga förklaringar. Under rea-månaden januari faller normalt sett priserna på kläder och skor.

Det låg i korten att inflationen skulle gå ner, men den gick ner lite mer än förväntat. Det var också lägre priser på resekostnader, allt från paketresor till flygresor som påverkade, säger Jörgen Kennemar, makroanalytiker på Swedbank.

Ekonomer hade i genomsnitt väntat sig en inflationstakt på 1,5 procent, enligt Reuters enkät. Den underliggande inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i januari 1,6 procent, jämfört med 1,9 procent i december. Också det svagt under ekonomernas prognos.

Tidigare i veckan meddelade Riksbanken att styrräntan ligger kvar på minus 0,5 procent.

Utfallet för inflationen stödjer den försiktighet som Riksbanken gav uttryck för i sitt senaste penningpolitiska beslut. Tittar man på KPI exklusive energipriser ligger den lite besvärande låg för Riksbanken, på 1,2 procent, säger Jörgen Kennemar.