Rikspolischefen Dan Eliasson och chefen för den nationella operativa avdelningen, Noa, Mats Löfving, skrev på onsdagen på DN Debatt att det finns 5 000 kriminella i Sverige som tillhör 200 kriminella nätverk. Enligt en färsk rapport finns det 61 områden i landet som klassas som utsatta. Utsatta områden kännetecknas av hög kriminalitet, hög arbetslöshet, många socialbidragstagare och många invånare med invandrarbakgrund.

23 av de 61 områdena betraktas som särskilt utsatta. Ett särskilt utsatt område kännetecknas av en kriminell närvaro som lett till en obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för polisen att utföra sitt uppdrag.

I polisregion Öst, som omfattar Östergötland, Södermanland och Jönköpings län, finns det totalt åtta utsatta områden. Skäggetorp i Linköping betraktas som särskilt utsatt. Hageby, Klockaretorpet och Navestad i Norrköping, Råslätt i Jönköping samt Fröslunda, Lagersberg och Skiftinge i Eskilstuna klassas som utsatta områden.

Artikelbild

| Utsatt. En bilbrand i Skäggetorp. Skäggtorp betraktas av polisen som ett särskilt utsatt område.

– När vi bedömer ett område som särskilt utsatt anser vi att läget är akut, säger Linda Staaf, chef för underrättelsenheten på Noa, enligt TT.

– Vi bedömer inte att läget generellt försämrats, utan vi upplever att vi har bättre koll på områdena. Vi har förbättrat våra kunskaper och vet vad vi ska titta efter, säger hon.

– Men i några fall bedömer vi faktiskt också att läget har försämrats jämfört med tidigare, säger Linda Staaf.

Polisen ser inga snabba lösningar på problemet med kriminalitet i de utsatta områdena och skriver i rapporten: "Det bedöms vara en tidsfråga innan någon skadas allvarligt eller avlider till följd av konfrontationerna mellan polis och kriminella."