När Östgötatrafiken nu sammanställt statistiken för antalet gjorda resor under 2016 visar det sig att det finns regionala skillnader. I västra delen av länet valde allt fler att resa kollektivt förra året jämfört med 2015.

Motala tätort står för den största ökningen rent procentuellt. Resorna har gått från 1 miljon resor till 1,1 miljoner, en ökning på drygt 9 procent.

I Linköpings tätort fortsätter resorna att öka. Veckan innan jul passerades 10-miljonersstrecket och tillsammans med turerna till närområdena gjordes totalt 11 060 000 resor, motsvarande en ökning med drygt 5 procent.

Norrköping går mot trenden, här minskade antalet resor med 0,8 procent. De klassiska spårvagnarna bidrar till att färre resor gjordes.

– Det var ju stora spårarbeten på Trozelligatan. Ersättningsbussar är inte lika bra, de är dessutom svårare för oss att föra statistik över, säger Mattias Näsström, trafikoperativ chef på Östgötatrafiken.

Spårvagnen underlättar även för den som inte vill betala för sin resa.

– Fuskåkandet är större i Norrköping än i Linköping, 5 procent mot 2 procent. Och det är lättare att fuska på spårvagnarna, säger Näsström.

Trafiken mellan länets två största städer ökade i alla fall – Östgötapendeln hade en resandeökning med 8 procent.

– Generellt sett kan man konstatera att kollektivtrafiken fungerar bäst där många resor säger Näsström.

Den negativa trenden för resor i områden med litet resandeunderlag fortsätter, här var minskningen 3 procent. Trafiken på landsbygden står för cirka 3,5 procent av det totala resandet.

Som helhet gjordes drygt 29,5 miljoner resor med Östgötatrafiken under 2016, det motsvarar en ökning med 3,5 procent.