Deutsche Banks aktie faller med nära 2 procent på Frankfurtbörsen. Kursfallet kommer efter beskedet i söndags om en nyemission där banken räknar med att dra in 8 miljarder euro, motsvarande 76 miljarder kronor.

Kapitaltillskottet blir det fjärde som Deutsche Bank gjort sedan 2010 och pengarna ska gå till strategisk översyn.

Deutsche Bank behöver bland annat täcka upp stora juridiska kostnader efter försäljningen av problemlån på den amerikanska bolånemarknaden.

Beskedet kom inför bankens årsredovisning.