– Norrköping befinner sig i ett problematiskt läge. 12,6 % saknar arbete, det är 8600 personer. Arbetslösheten och vad vi ska göra åt den ligger högst på politiska agendan. Jag vill hitta former för det, säger Sophia Jarl (m).

Hon tycker det pratas mycket om arbetslösheten, men att det saknas konkreta förslag. Därför vill Sophia Jarl skapa ett lokalt arbetsmarknadsråd i Norrköping.

– Det innebär ett samarbete med flera olika myndigheter, företagare, fackföreningar och föreningslivet, säger hon.

Sophia Jarl föreslår att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa och kommunen ska ingå. Sedan ska det finnas representanter från universitetet, näringslivet och facken.

Det ska också ingå olika organisationer, som till exempel föreringslivet och andra viktiga aktörer, menar Sophia Jarl.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernqvist (s) är däremot inte fullt så inne på ett arbetsmarknadsråd.

– Sophia Jarl har en poäng i att det är viktigt med samarbete med näringslivet, men det pågår redan, menar han.

– Det hon efterlyser nu har redan gjorts. Under förra mandatperioden hade vi en jobbkommission tillsammans med oppositionen. Där ingick näringslivet, politiker och flera myndigheter. Vi kom överens om grunden, och strategin spikades i fullmäktige. Det är den vi följer nu, säger Lars Stjernkvist.

Därför tycker han att det inte behövs ett nytt arbetsmarknadsråd.

– Norrköping behöver inte fler råd, kommissioner eller arbetsgrupper. Vi behöver praktiskt arbete och vi vill ha ytterligare fart på konkreta åtgärder.

– Men självklart lyssnar vi på varandras idéer, tillägger han.

Ett område där de är överens är kompetensförsörjningen inom vissa områden.

– Det är viktigt att säkra kompetensförsörjningen i bristyrken, som undersköterskor och lärare. Vi måste mobilisera arbetskraftsutbudet så de matchar bristyrkena, säger Sophia Jarl.

Lars Stjernkvist säger att det finns avsatta pengar till yrkesutbildningar.

– Vi ser att vården, utbildningsområdet, logistik, byggnads och restaurangbranschen är bristyrken, säger han.