När nya etableringar sker är det oftast så att det är jordbruksmark som tas i bruk. LRF menar att man inte ens överväger att se sig om efter annan mark.

Det här är en stor fråga för LRF och östgötadistriktet som på onsdagen besöktes av LRF:s nye ordförande, Palle Borgström. Besöken i Sörmland och Östergötland är de första i en rundresa i Sverige, som han gör som ny förbundsordförande.

Östgötadistriktet valde bland annat att visa Malmölandet utanför Norrköping. Ett område som har den allra bästa åkermarken, men som nu har bebyggts och fortsätter att bebyggas med industrier och lager.

Artikelbild

| LRF:s nye ordförande är kritisk mot hur kommunerna prioriterar när det byggs nytt och anser att man borde värdera åkermark högre.

– Det finns en dubbelmoral i det svenska samhället, när man tar ambitioner som vi är jätteglada för. Man vill öka produktionen av svensk mat, men vi är inte beredda att göra de överväganden som behövs, säger Peter Borring, ordförande för LRF Östergötland och anser att man inte använder åkermarken på ett ansvarsfullt sätt.

– Vi kan givetvis inte försvara varje liten plätt åkermark men vi har ett ansvar för framtida generationer att i mycket högre grad än vi gör idag väga hur och vilken mark vi ianspråktar, säger han.

Det finns idag ett brett beslut om livsmedelsstrategi och det övergripande målet är att vi ska ha en tillväxt i svensk livsmedelsproduktion.

– Det är också ett av LRF:s mål och att vi ska ha ett ökat företagande på landsbygden som växer och gör det attraktivt att bo på landsbygden. Då är det givetvis intressant för mig att se möjligheter och begränsningar som står i vägen för den tillväxten, säger Palle Borgström, men medger samtidigt att det även för LRF:s medlemmar är positivt att regionala centra har en tillväxt och att det finns avsättningsmöjligheter för produkterna från både skog och mark.

Artikelbild

| Het fråga. Hur ska ska svensk livmedlesproduktion öka om kommunerna bygger på åkermarken? En fråga som LRF:s nye förbundsorförande Palle Borgström och LRF Östergötlands ordförande Peter Borring och diskuterar.

– Men här och i många andra fall så ser vi att det finns andra alternativ, men kommunerna klara inte av att göra de överväganden man borde göra, inte minst i det långsiktiga perspektivet, säger han och tillägger att det i de allra flesta fall så finns det annan mark att bygga på, såsom skogsmark eller annat där konsekvenserna inte blir lika stora.

– Norrköping säger att man vill värna åkermarken, men gör tvärtemot, säger han

Artikelbild

| Dubbelmoral. Peter Borring, ordförande för LRF Östergötland tycker inte att kommunerna använder åkermark på ett ansvarsfullt sätt.

Jalle Borgström anser det också självklart att vi ska värna om jordbruksmarken, då allt fler konsumenter vill ha svensk mat och svenskt kött, som inte innehåller så mycket antibiotika.

Efter besöket på Krusenhof på Malmölandet fortsatte Palle Borgström till Vreta kloster för att träffa och lyssna till fler LRF-medlemmar i länet.