Vid årsskiftet avslutades arbetet med att riva ut diverse installationer i fastigheten med namnet Spiran. Cecilia S Aldén, affärsområdeschef i Castellum, säger att ombyggnationen snart märks på utsidan.

– Det blir en rejäl "ansiktslyftning", säger hon om att tegelhuset ska förses med en stor glasfasad från Drottninggatan till Gamla Rådstugugatan.

– Ett modernt formspråk, som harmonierar med den gamla tegelfasaden från 1970-talet, lyder hennes beskrivning av fastighetens exteriör.

Artikelbild

| Glashus. Huset ska efter ombyggnationen heta Sprian och få en glasfasad. I hörnet mot Gamla Rådstugugatan blir det en restaurang.

Två kontorshyresgäster får vardera 1 500 kvadratmeter till sitt förfogande. Cecilia S Aldén kan inte änu berätta vilka dessa hyresgäster blir.

– Snart har vi klart med en restaurang i hörnet mot Gamla Rådstugugatan, säger hon. I andra änden, hörnet vid Drottninggatan, ska det bli ett café. Det kommer även att etableras handel vid Drottninggatan.

Och högst upp i fastigheten kommer skapas en gemensam konferensanläggning för hyresgästerna.

– Ombyggnationen ska vara klar under första kvartalet 2018, säger Cecilia S Aldén.

Artikelbild

| Från Drottninggatan. Gamla Sparbankshuset förses med en stor glasfasad. Vid Drottninggatan blir det butiker och café.

Läs mer: Så ska det gamla Swedbankhuset förvandlas

Storsatsning på Swedbankhuset