Svenska ungdomar söker sig i allt mindre utsträckning till Norge för att skaffa jobb. Bemanningsföretag redovisar en nedgång på svensk arbetskraft med närmare 60 procent jämfört med bara ett par år tillbaka.

Förut kom det busslaster med svenska ungdomar som sökte jobb. Nu har vi svårt att hitta personal, säger Jon Paulsen, rekryteringschef på bemanningsföretaget Manpower till SVT Nyheter Värmland.

Anledningen tros vara att det har blivit lättare att hitta jobb i Sverige och att löneskillnaden mellan länderna inte längre är så stor.

Norska arbetsgivare fyller luckorna efter de svenska medarbetarna genom att söka personal längre österut.

Vi har rekryterat en stor andel ryska medarbetare. Gränserna har öppnat sig mer mot Östeuropa. Vi anställer folk från Litauen, Polen, och Ungern säger Angelika Wichmann, operativ chef vid bemanningsföretaget Kelly Services Oslokontor, till SVT.