– Det har visat sig att det förekommer brister på byggarbetsplatser där det byggs åt oss. Nu är vi tvungna att agera. Stångåstaden tar sitt ansvar på allvar och vi vill visa det, säger Jan Österlind (S), styrelseordförande i kommunens bostadsbolag Stångåstaden.

Stångåstaden beställer varje år byggande för ett stort antal miljoner. Och trots att bostadsbolaget ställer krav vid upphandling av byggnadsentreprenad förekommer oegentligheter på arbetsplatserna.

Till exempel uppmärksammades bygget på Industrigatan där NCC bygger åt Stångåstaden efter att fackförbundet Byggnads slog larm om lettiska arbetare som jobbade dubbla pass och tjänade 34 kronor i timmen. På gamla P-huset i Gottfridsberg som byggs om till hyresrätter jobbade takarbetare utan skyddsutrustning. Byggnads Öst presenterade också i höstas en stor rapport med exempel på hur det kan se ut på arbetsplatser i Linköping där kommunen och regionen är beställare och där villkoren i byggbranschens kollektivavtal inte följs fullt ut.

Artikelbild

| Nu ska Stångåstaden ställa högre krav i upphandlingar att det råder ordning och reda på de byggarbetsplatser där det byggs åt bolaget.

– Vi ställer alltid höga krav på huvudentreprenörna. Men från och med nu ska vi också ställa tydligare krav på underleverantörerna i våra upphandlingar. Det ska finnas en förteckning över alla underleverantörer i alla led. Vi ska utkräva vite om avtalet inte följs eller om det blir brister i arbetsmiljön, säger Fredrik Törnqvist, Stångåstadens vd.

Enligt Stångåstadens ledning ska detta gälla både för bolagets nya produktion och arbetsplatser där gamla bostäder byggs om. I de fall som vår redaktion uppmärksammat sade sig Stångåstaden inte haft kännedom om de brister som förekom på byggarbetsplatserna.

Hur ska ni veta att avtalet följs och att det råder ordning och reda?

– Från och med nu ska vi kunna kontrollera byggarbetsplatserna. Det kommer att stå i våra kommande upphandlingar. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera. Och det kommer vi att göra, säger Jan Österlind och fortsätter:

Artikelbild

| – Stångåstaden tar sitt ansvar på allvar och agerar, säger Fredrik Törnqvist, Stångåstadens vd.

– I fortsättningen ska huvudentreprenörerna, som har huvudansvaret, inte kunna säga att de inte visste om oegentligheterna. Det duger inte längre att säga att de inte visste. De måste också kontrollera alla underleverantörer. Det ska inte vara möjligt (som hittills) att ett företag säger sig ha kollektivavtal men inte följer det.

Magnus Cato på Byggnads Öst är väldigt positiv till de här förändringarna.

Artikelbild

| Stångåstaden ska kunna utkräva vite om avtalet i upphanlingen inte följs, enligt Jan Österlind, bolagets styrelseordförande.

– Det är bra att de har tagit till sig vår rapport och våra åsikter. Det gäller att de verkligen följer upp sina åtgärder. Och vi hoppas att andra kommuner och stora beställare följer Stångåstadens exempel.