Arbetslösheten i Linköping har minskat med 0,3 procentenheter jämfört med februari 2016. Nu ligger den på 6,1 procent av hela den registrerade arbetskraften mellan 16 och 64 år, enligt Arbetsförmedlingens statistik. Det kan jämföras med genomsnittet i länet som ligger på 9,0 procent, en minskning med 0,1 procent eller i riket som helhet där arbetslösheten ligger på 7,8 procent, en minskning med 0,2 procent.

Under det senaste året har arbetslösheten bland ungdomar mellan 18 och 24 år sjunkit med 2,4 procentenheter i Östergötland och ligger nu på 13,2 procent. Totalt 3 240 unga personer är inskrivna som arbetslösa på länets arbetsförmedlingar vilket är 610 personer färre än i fjol. Utvecklingen i Linköping har också varit positiv. Ungdomsarbetslösheten har minskat med 2,4 procentenheter jämfört med februari förra året och ligger nu på 7,7 procent. Det är näst lägsta ungdomsarbetslösheten i länet. Den lägsta är i Boxholm, 6,3 procent. Ungdomarna gynnas av bland annat ett bra konjunkturläge och omfattande pensionsavgångar, enligt Arbetsförmedlingen.

När siffrorna om ungdomsarbetslösheten analyseras utifrån hur det ser ut för utrikes- respektive inrikesfödda Linköpingsbor märks stora skillnader mellan grupperna.

Artikelbild

| Qasim Mohamed, 24 år och söker jobb. Vilket som helst. Han är från Irak där han har läst till sjuksköterska.

För inrikesfödda unga Linköpingsbor har arbetslösheten sjunkit stadigt de senaste åren. Jämfört med februari förra året minskade arbetslösheten med en tredjedel och nu är den 5,2 procent. Ungdomsarbetslösheten är lägre bland tjejer, 3,6 procent, jämfört med 5,7 procent förra året, och något högre bland killar 6,9 procent, jämfört med 10,5 procent året innan.

Bland utrikesfödda ungdomar är läget ett annat. Arbetslösheten minskade med 0,3 procentenheter, till dagens 26,7 procent. Arbetslösheten bland utrikesfödda tjejer minskade från 24,1 procent till nuvarande 20,5. Men bland utrikesfödda killar ökade arbetslösheten från 29,4 procent till 31,8 procent nu.

Med undantag av Ydre och Ödeshög har ungdomsarbetslösheten sjunkit i alla länets kommuner jämfört med februari förra året. Högst ungdomsarbetslöshet har Finspång med 19,6 procent. Valdemarsvik, Motala och Boxholm är de kommuner där ungdomsarbetslösheten har sjunkit mest.

Antalet nyinskrivna arbetslösa på länets arbetsförmedlingar har totalt minskat. Det minskar alltjämt bland de inrikesfödda men det ökar bland utrikesfödda.