Bollnäs ligger mitt i länet med den högsta arbetslösheten i hela landet, både generellt och bland invandrade svenskar. Fyra av tio kommuner i Gävleborg, varav Bollnäs är en, har en arbetslöshet på över 50 procent bland utrikes födda. Snittet i landet ligger på 22 procent, jämfört med fyra procent för inrikes födda, enligt Arbetsförmedlingen.

Vi har haft en hög arbetslöshet i Gävleborg under en lång tid. Det hänger bland annat ihop med en traditionellt låg utbildningsnivå och med de yrkesgrupperna där jobb försvunnit. Det är en del i det hela, säger Marie Centerwall (S), kommunstyrelsens ordförande i Bollnäs.

Den andra delen hänger ihop med en kraftig inflytning av utrikes födda de senaste åren, vilket medfört en befolkningsökning på runt 250 personer per år.

Och fler stannar nu kvar, även om man inte fått något jobb, säger Centerwall som i grunden tycker det är bra, de behövs, åtminstone på lite sikt.

Brokig bakgrund

De nytillkomna har en brokig bakgrund och det behövs mycket mer tid och tålamod, enligt Centerwall.

Man förväntar sig att man ska etablera sig på två år, men det är alldeles för kort tid, säger hon.

Två saker står på hennes önskelista från de statliga myndigheterna, mer tid och pengar plus en etablering av statliga jobb i Bollnäs.

Allra högst arbetslöshet bland utrikes födda har Filipstad i Värmland. Situationen är likartad med en stor befolkningsökning till följd av den stora inflyttningen av personer födda utomlands, i fjol en nettoinflyttning på över 300 personer i en kommun av Filipstads storlek på runt 10 000 invånare.

Det är positivt i och för sig, men det tar tid för folk att komma i gång, säger Per Gruvberger (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det finns ett behov av arbetskraft, inom välfärdstjänsterna framför allt, men inte på långa vägar så mycket att det kan suga upp hela inflyttningen.

Lägst i Stockholm

Ingen av de båda kommuntopparna målar upp några särskilt besvärliga sociala oroligheter i sina kommuner.

Men vi har en del segregerade områden, säger Marie Centerwall.

Och båda kommunerna har ett relativt stor inslag av politiskt invalda sverigedemokrater, men där flera hoppat av och blivit politiska vildar.

I kommunerna i Stockholms län är bilden en helt annan. Här ligger snittarbetslösheten bland de nyanlända svenskarna på 14 procent, jämfört med 44 procent i Gävleborg.

Vi har en politisk målsättning att ha den lägsta arbetslösheten i Sverige, och därikring pendlar vi, säger Parisa Lilijestrand (M), kommunalråd i Vallentuna med lägst arbetslöshet i hela riket bland utrikes födda.

Men hon tillstår att kommunen har tagit emot betydligt färre flyktingar än andra orter. Fast oavsett det, tycker hon att arbetet mot utanförskap har gett bra resultat.