Att som jobbsökande drillas med frågor, formulär och uppgifter via internet blir allt vanligare. Det görs bland annat för att effektivisera urvalsprocessen och för att lagra värdefull data om de sökande. Teknikutvecklingen påverkar också platsannonsmarknaden. Lena Åkergren Ohlsson är affärsområdeschef på JobbPro, som i huvudsak verkar i Östergötlands län.
− Vår uppfattning är att folk vill kunna söka jobb direkt via mobilen, och i andra änden vill de som rekryterar ha en enklare hantering. Det perspektivet har format utvecklingen av vår nya plattform. Samtidigt ser vi fördelar i att kombinera digitalt och papper vad gäller platsannonseringen. Printmediernas räckvidd ökar marknadsföringsvärdet; en attraktiv platsannons i tidningen sänder positiva signaler brett – och når dem som inte aktivt letar jobb, säger Lena Åkergren Ohlsson.

En titt i intresseorganisationen Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät, daterad mars 2016, bekräftar rörelsen mot ett mer digitalt arbetssätt. Enkätundersökningen har Svenskt Näringsliv genomfört med jämna mellanrum sedan 1999 och dess syfte är att kartlägga medlemsföretagens erfarenheter av rekrytering. För att hitta rätt kompetenser anses internetbaserad annonsering fungera bra, enligt de tillfrågade. Samtidigt är informella kontakter och nätverk fortfarande den vanligaste rekryteringsvägen. Sämst resultat uppger medlemsföretagen att de fått när Arbetsförmedlingen anlitats, 48 %, uppger att det samarbetet fungerat ”ganska dåligt” eller ”mycket dåligt”.

Högkonjunktur råder och i Östergötland är jobbtillväxten nu bättre än på mycket länge. Parallellt finns stora utmaningar inom områdena integration och kompetensförsörjning, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. Arbetsgivarna i Östergötland har inom många områden svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det handlar bland annat om sjukvårdspersonal, civilingenjörer, lärare och byggnadsarbetare. Prognosen bygger på intervjuer med cirka 700 arbetsplatser i Östergötland och urvalet ska spegla näringslivet i länet.

 

 

 

Framtidens digitala mötesplats för arbetsgivare och kandidater kombinerar ett starkt nätverk med digital spetskompetens och branschexpertis. Välkommen till JobbPro – Östergötlands smartaste rekryteringsverktyg.